CRM do zapisywania danych klientów

Posted on Grudzień 12, 2015 in Aplikacje na zamówienie

CRM do zapisywania danych klientów

CRM – prosty i skuteczny, z eksportem do excela

Nasz najnowszy system CRM do zapisywania danych klientów został opracowany z myślą o prostocie i elastyczności. Umożliwia pracę w dużych grupach użytkowników. Jest przystosowany dla osób niewidomych. Umożliwia weryfikację danych i komunikację pomiędzy operatorem i weryfikatorem.

Jak wygląda i jak działa nasz CRM do zapisywania danych klientów

Na początek oczywiście logowanie. Istnieją różne typy użytkowników, ale można też pracować jednoosobowo lub w małej grupie. Zalogowany użytkownik przenosi się od razu na swoją listę klientów, związaną z bieżącym zleceniem:
Standardowo użytkownik ma dostęp do zbioru informacji, które są mu potrzebne do realizacji bieżącego zlecenia – co ma robić, dla jakiego terenu, ile danych zostało wprowadzonych w dniu bieżącym:

CRM - do zapisywania danych klientów

Weryfikacja danych w systemie CRM do zapisywania danych klientów i zarządzania relacjami z klientami

Wprowadzone dane mogą podlegać opcjonalnej weryfikacji, sprawdzeniu przez uprawnionego użytkownika. Wiersz danych, który został negatywnie zweryfikowany, podświetla się u operatora wyróżnionym kolorem.

Atrybuty klienta

Atrybuty klienta dzielą się na podstawowe i niestandardowe, definiowane przez uprawnionego użytkownika i dowolnie dowiązywane do poszczególnych zleceń. Ta cecha powoduje, że nasz CRM jest elastyczny i funkcjonalny. Wśród atrybutów standardowych można wyróżnić:

NIP
PKD
REGON
Nazwa
Ulica
Numer
Kod Pocztowy
Miejscowość
Województwo
Firma zajmuje się
Strona www do firmy
Email
Tel. Stac.
Tel. Kom.
Fax
Poziom zatrudnienia
Zródło danych 1
Zródło danych 2
Zródło danych 3
Zródło danych 4
Uwagi

Obok w/w, uprawniony użytkownik może definiować własne atrybuty niestandardowe, np. „Kontakt do działu zakupów” itd.

CRM – podstawowe usługi

1. Zarządzanie użytkownikami.
2. Zarządzanie zleceniami.
3. Dowiązywanie zleceń.
4. Zamykanie zleceń.
5. Realizacja zleceń.
6. Definiowanie struktury użytkowników.

Profile użytkowników

1. Operator – wprowadza dane – po zalogowaniu ma „moje zlecenie”. Np. „firmy mięsne mazowieckie”
2. Opiekun – ma swoich operatorów
a. zamyka zlecenie pracownikom
b. ma swoje zlecenia takie, jakie przypisał mu koordynator „firmy mięsne mazowieckie”, „firmy mięsne pomorskie”
3. Koordynator – zarządza opiekunami. Widzi wszystkie zlecenia.
a. definitywnie zamyka zlecenia i to się przenosi w dół
4. Zleceniodawca – wszystko w ramach swoich zleceń, przypisują zlecenia do danej grupy ( koordynator i pracownicy oraz weryfikator)
5. Administrator – wszystko
6. Weryfikator – przegląda i sprawdza poprawność danych.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszą firmą.