Programy dedykowane (S)

Programy dedykowane (S)

Każdy dobrze opisaną specyfikację jesteśmy w stanie skutecznie i niezawodnie zaimplementować.